Play Open
om kylslaget - Erfarenhet och Tillförlitlighet: Kylslagets Väg Framåt

Påbörja en resa av självhjälp: Din guide till Kylslagets F.A.Q.

På Kylslaget, där innovation och kundnöjdhet är kärnan i våra tjänster, förstår vi vikten av att ge våra kunder makt. Vår nya F.A.Q.-sektion är utformad för att göra just det – en omfattande guide för att hjälpa dig att navigera vanliga frågor och problem relaterade till underhåll och funktionalitet av dina luftvärmepumpar och luftkonditioneringssystem. Oavsett om det är ett märke som Panasonic, Daikin, Fujitsu, Midea, Samsung eller något annat märke vi servar, är vår F.A.Q.-sida skräddarsydd för att ge dig omedelbara, tillgängliga lösningar.

Bemyndigande genom kunskap: Innan du ringer oss, uppmuntrar vi dig att utforska denna resurs. Vår F.A.Q.-sida är strukturerad för att ta upp ett brett spektrum av vanliga problem och grundläggande felsökningssteg för dina värmepumpar och luftvärmepumpar. Detta inledande steg är inte bara en tidsbesparing utan också en pedagogisk resa som gör att du kan förstå ditt system bättre – vare sig det är en enhet från Bosch, Toshiba, Innova eller Gree. Genom att kolla dessa F.A.Q.s kan du hitta en snabb lösning på ett problem som verkade skrämmande, eller få insikt i hur ditt uppvärmnings- eller kylsystem fungerar, vilket förbättrar din övergripande upplevelse av våra produkter.

När du ska kontakta Kylslaget: Om problemet kvarstår efter att ha konsulterat vår F.A.Q.-sida, tveka inte att kontakta oss. Våra certifierade proffs, som är experter på ett brett utbud av märken inklusive men inte begränsat till Samsung, Panasonic och Daikin luftvärmepumpar, är redo att erbjuda sin skickliga assistans. Vi är engagerade i att se till att dina värmepump- och luftkonditioneringssystem fungerar optimalt. Kom ihåg, vår hjälpdesk är tillgänglig från måndag till fredag för att hjälpa dig. På Kylslaget är vi inte bara tjänsteleverantörer; vi är partners i att säkerställa långvarigheten och effektiviteten i dina uppvärmnings- och kylsystem

Läs fler F.A.Q.

kylslaget.se

Välj en kategori för F.A.Q.

Kylslaget har en stor databas med frågor och svar för att erbjuda våra kunder de bästa tjänsterna.

Artiklar från Kylslaget

Allt du behöver veta om de senaste värmepumparna, de mest kända varumärkena, hur du förlänger livslängden på din värmepump och mycket mer.

Låt oss ta hand om dina behov, vi är här för att hjälpa dig!

Kan man installera en värmepump själv?
+
-

Enligt svenska lagar och regler är det inte tillåtet för privatpersoner utan specifikt kylcertifikat att själva installera en luft-till-luftvärmepump. Detta beror på hanteringen av kylmedel som är en central del av installationen.

Svensk lagstiftning gällande kylmedelshantering:

Certifieringskrav:

Installation, service och underhåll av värmepumpar som involverar kylmedel kräver att personen som utför arbetet har ett giltigt kylcertifikat. Detta certifikat intygar att personen har kunskap och färdigheter för att hantera kylmedel på ett säkert och miljövänligt sätt.

Miljö- och säkerhetsaspekter:

Felaktig hantering av kylmedel kan leda till miljöskador och är en säkerhetsrisk. Kylmedel är ofta skadliga för ozonlagret och/eller har en hög global uppvärmningspotential. Sverige, liksom många andra länder, följer stränga miljöregler för att minska utsläppen av dessa gaser.

Konsekvenser av olaglig installation:

Att installera en värmepump utan erforderlig certifiering kan leda till rättsliga konsekvenser, inklusive böter.
Det kan också innebära att garantin för värmepumpen blir ogiltig.

Vikten av att anlita professionell hjälp:

Med tanke på dessa strikta krav, är det viktigt att anlita en certifierad professionell för installation av din luft-till-luftvärmepump. De säkerställer inte bara att installationen är korrekt och säker, utan också att den är i linje med gällande miljölagstiftning och säkerhetsstandarder. Dessutom kan professionella installatörer erbjuda garanti och support efter installationen, vilket ger extra trygghet.

Vad kan gå sönder i en värmepump?
+
-

Det finns flera komponenter i en värmepump som kan gå sönder eller slitas ut över tid. Här är några av de vanligaste problemen som kan uppstå med en värmepump:

Kompressorproblem: Kompressorn är hjärtat i värmepumpen och ansvarar för att flytta värmeenergi. Den kan slitas ut eller skadas, vilket leder till problem med värmepumpens effektivitet.

Fläktproblem: Fläkten, som cirkulerar luft över värmepumpens kondensator och förångare, kan sluta fungera korrekt. Detta kan bero på motorfel, slitage på fläktbladen eller blockeringar i systemet.

Kylmedelsläckor: Värmepumpar använder kylmedel för att överföra värme. Läckor i systemet kan minska effektiviteten och är ofta orsakade av korrosion eller skador på kylmedelsrören.

Elektriska problem: Elektriska komponenter som kondensatorer, reläer och styrsystem kan gå sönder, vilket kan orsaka problem med värmepumpens drift.

Termostatproblem: En defekt termostat kan leda till att värmepumpen inte fungerar som den ska, antingen genom att inte starta alls eller genom att inte uppnå önskad temperatur.

För att undvika dessa problem är det viktigt med regelbunden service och underhåll av din värmepump. Om du misstänker att något är fel, är det bäst att kontakta en kvalificerad servicetekniker som kan diagnostisera och åtgärda problemet på ett säkert och effektivt sätt. Regelbunden service hjälper inte bara till att förebygga fel, utan kan också förlänga livslängden på din värmepump och säkerställa att den fungerar så effektivt som möjligt.

När lönar sig luftvärmepump?
+
-

En luft-till-luftvärmepump kan vara en mycket lönsam investering för privatpersoner i Sverige, särskilt för de som söker efter ett energieffektivt sätt att både värma och kyla sina hem. I ett land som Sverige, där klimatet varierar markant mellan årstiderna, erbjuder en luft-till-luftvärmepump flexibiliteten att hantera olika temperaturbehov. Under de kallare månaderna kan värmepumpen effektivt värma upp ditt hem genom att utnyttja värme från utomhusluften, och under sommaren fungerar den som en luftkonditionering för att hålla ditt hem svalt.

Ett av de största argumenten för en luft-till-luftvärmepump i Sverige är dess energieffektivitet. Värmepumpar använder elektricitet för att flytta värme snarare än att direkt generera den, vilket gör dem betydligt mer energieffektiva än traditionella värmesystem. Detta kan leda till märkbara besparingar på dina energiräkningar. Dessutom, med Sveriges ökade fokus på förnybar energi och hållbarhet, kan integrationen av en luft-till-luftvärmepump i ditt hem bidra till att minska ditt koldioxidavtryck.

När det gäller att bestämma om en luft-till-luftvärmepump är den rätta investeringen för ditt hem, är det viktigt att överväga både den initiala installationskostnaden och de potentiella långsiktiga besparingarna. Även om uppstartskostnaden kan vara högre än för andra värmesystem, kan de låga driftskostnaderna över tid kompensera för denna initiala utgift. Dessutom kan fördelar som ökad komfort, bättre luftkvalitet i hemmet och minskade växthusgasutsläpp vara viktiga faktorer att ta hänsyn till.

För att maximera besparingarna och effektiviteten med en luft-till-luftvärmepump, är det viktigt att välja rätt modell och storlek för ditt hem och se till att den installeras korrekt. Det är också rekommenderat att regelbundet underhålla systemet för att säkerställa dess långsiktiga prestanda och effektivitet. Med rätt val och underhåll kan en luft-till-luftvärmepump vara en mycket fördelaktig investering för många svenska hemägare, både ekonomiskt och miljömässigt.

Vad är skillnaden mellan AC och luftvärmepump?
+
-

När man jämför en luftkonditionering (AC) med en luft-till-luftvärmepump, är den största skillnaden deras funktion och användningsområden. En AC-enhet är främst designad för att kyla ner inomhusluften. Den fungerar genom att extrahera värme och fukt från inomhusluften och frigöra den utomhus, vilket resulterar i en svalare inomhusmiljö. Å andra sidan kan en luft-till-luftvärmepump både värma och kyla inomhusluften. Den arbetar genom att flytta värme från utomhusluften till inomhus under vintermånaderna och omvandlar processen under sommarmånaderna för att kyla, likt en AC.
Värmepumpar är ofta mer energieffektiva jämfört med traditionella AC-enheter. Detta beror på att de flyttar värme istället för att generera den, vilket gör dem till ett mer kostnadseffektivt val för både uppvärmning och kylning. Luftkonditioneringar är generellt sett mindre energieffektiva när det endast gäller kylning.

Ur ett klimatperspektiv är AC-enheter idealiska i varma, fuktiga klimat där huvudsyftet är att sänka temperaturen. Luft-till-luftvärmepumpar är däremot mer mångsidiga och lämpliga för områden där både uppvärmning och kylning behövs. De presterar bäst i måttligt kalla till milda klimat, även om deras effektivitet kan minska vid mycket låga temperaturer.

Slutligen, när det gäller installation och kostnader, kan en AC vara billigare att installera än en värmepump. Men de potentiella energibesparingarna från en värmepump kan över tid göra den till en mer kostnadseffektiv lösning, trots den högre initiala kostnaden. Sammantaget erbjuder en luft-till-luftvärmepump en större mångsidighet och effektivitet för hushåll som behöver både uppvärmning och kylning.

Vad ingår i service av en värmepump?
+
-

När du väljer Kylslaget för service av din värmepump, kan du förvänta dig en grundlig och omfattande genomgång av systemet. Vår process inkluderar:

Service av Innerdelen: Innerdelen av din värmepump är avgörande för systemets övergripande effektivitet. Vi börjar med en grundlig rengöring för att bibehålla ett starkt luftflöde och förhindra överbelastning. Ett smutsigt fläkthjul kan minska luftflödet och öka belastningen, så vi tar ut och rengör det noggrant. Dessutom fettar vi in glidlagret som fläkthjulet vilar i för att säkerställa en smidig funktion. Slutligen mäter vi luftflödet och temperaturen både före och efter rengöringen för att dokumentera förbättringar och kontrollera att enheten fungerar effektivt.

Service av Utedelen: Utedelen av värmepumpen utsätts för elementen och kräver speciell uppmärksamhet för att hålla systemet i optimalt skick. För utedelen fokuserar vi på grovrengöring av plåtdetaljer och lameller, vilket inte bara förbättrar estetiken utan även ökar luftflödet och energieffektiviteten. Vi utför också en provhällning i dräneringssystemet för att säkerställa att kondensvatten avleds korrekt, särskilt viktigt under kylperioder. Dessutom kontrollerar vi eventuella vibrationer, både inuti och utanför enheten, och byter ut torra vibrationsdämpare vid behov.

Essentiella Systemkontroller: För att garantera systemets totala funktion och säkerhet, inkluderar vår service dessa viktiga kontroller. Under servicen utför vi också en noggrann läckagesökning för att försäkra oss om att systemet är tätt. Vi kontrollerar och efterdrar de elektriska anslutningarna för att förhindra glappkontakter, vilket är avgörande för att undvika funktionsstörningar. Ytterligare åtgärder inkluderar mätning av utomhustemperaturen och strömförbrukningen för att bedöma enhetens prestanda under olika förhållanden.

Kylslagets serviceprocess säkerställer att din värmepump fungerar på topp och ger dig trygghet och effektivitet i ditt värmesystem.

Hur rengör man filtren i en luftvärmepump?
+
-

Att regelbundet rengöra filtren i din luftvärmepump är viktigt för att upprätthålla enhetens effektivitet och luftkvaliteten i ditt hem. Här är stegen för att göra det:

 1. Stäng av Enheten: Innan du börjar, se till att stänga av luftvärmepumpen för din säkerhet.

 2. Ta ut Filtret: Öppna frontpanelen på din värmepump och ta försiktigt ut filtret. Varje modell kan variera, så konsultera din användarmanual för specifika instruktioner.

 3. Dammsuga Filtret: Använd en mjuk borste-fäste på din dammsugare för att försiktigt ta bort damm och smuts från filtret.

 4. Skölj Filtret: Efter dammsugningen, skölj filtret försiktigt under ljummet rinnande vatten. Undvik att använda hårda borstar eller starka rengöringsmedel som kan skada filtret.

 5. Torka Filtret: Låt filtret lufttorka helt innan du sätter tillbaka det. Placera inte filtret i direkt solljus eller använd en hårtork, då detta kan skada filtret.

 6. Återmontera Filtret: När filtret är helt torrt, sätt tillbaka det i enheten och stäng frontpanelen.

Genom att regelbundet rengöra filtret i din luftvärmepump kan du förlänga dess livslängd, förbättra luftkvaliteten och även minska energiförbrukningen. Kom ihåg att konsultera användarmanualen för din specifika modell för bästa praxis och rekommendationer.

Hur ofta ska man göra service på värmepump?
+
-

Det är rekommenderat att utföra en första service på din värmepump inom två år från installationen. Efter detta bör värmepumpen servas vartannat år för att säkerställa optimal drift och förlänga dess livslängd. För vissa märken är det speciellt viktigt att genomföra den första underhållsservicen inom tre år från installationsdatumet för att kunna utnyttja en förlängd garanti, som ofta sträcker sig upp till fem år.

Det är viktigt att denna service utförs av en auktoriserad installatör. En auktoriserad installatör har rätt kompetens och utrustning för att säkerställa att service och eventuella reparationer utförs korrekt.
Dessutom påverkas serviceintervallen av faktorer som väderförhållanden, det lokala klimatet och användningsintensitet. Om din värmepump är installerad i ett kustområde, kan salt och fukt i luften leda till ökad korrosion på utedelen, vilket kräver mer frekvent underhåll. För innerdelen kan exempelvis ett dammigt inomhusklimat eller placering i närheten av kök där matos och fett partiklar finns i luften, leda till att filter och andra komponenter behöver rengöras och underhållas oftare.

Genom regelbunden och korrekt service kan du säkerställa att din värmepump fungerar effektivt och bidrar till en längre livslängd för enheten.

Hur ofta ska man rengöra filtret i en luftvärmepump?
+
-

Det rekommenderas generellt att rengöra filtret i en luftvärmepump ungefär en gång i månaden.

Det är viktigt att hålla filtret rent för att säkerställa effektiv drift och för att undvika onödiga påfrestningar på systemet. Frekvensen av rengöring kan dock variera beroende på din hemmiljö. Till exempel, om du har husdjur, kan deras hår samlas i filtret och kräva mer frekvent rengöring.

Även när luftvärmepumpen är placerad i närheten av ett kök, kan matos och fett partiklar leda till att filtret behöver rengöras oftare. Likaså, om luftvärmepumpen är placerad i ett garage eller uterum där det finns fler partiklar i luften, kan det också kräva mer frekvent underhåll av filtret. Regelbunden rengöring av filtret hjälper inte bara din värmepump att fungera mer effektivt, utan bidrar också till en bättre inomhusluftkvalitet.

Vad kostar det att laga en luftvärmepump?
+
-

Kostnaden för att laga en luftvärmepump kan variera beroende på flera faktorer. Att förstå dessa faktorer hjälper dig att få en uppskattning av potentiella reparationskostnader.

Reparation av luftvärmepumpar kan inkludera allt från mindre justeringar till större ingrepp. Kostnaden påverkas av värmepumpens ålder, modell, och specifika skador som behöver åtgärdas. Det är viktigt att komma ihåg att regelbunden service kan minimera risken för kostsamma reparationer.

Reparationskostnaderna för luftvärmepumpar kan variera beroende på plats och omfattning. Genomsnittspriserna för reparationer kan ligga mellan 2000-9000 kronor, men för en mer exakt kostnadsuppskattning är det bäst att kontakta oss direkt för en offert.

Vi på Kylslaget är experter på luftvärmepumpar och erbjuder professionella reparationstjänster över nästan hela Sverige. Kontakta oss för att diskutera dina behov och få en skräddarsydd lösning för din luftvärmepump.

Vad kostar det att fylla på en luftvärmepump?
+
-

Luft-luftvärmepumpar kommer förfyllda med kylmedium direkt från fabriken. Vid installationen kan det ibland vara nödvändigt att fylla på med ytterligare kylmedie, speciellt om rörlängden överstiger en specifik längd. Detta varierar dock beroende på märke och modell av värmepumpen.

Efter en korrekt genomförd installation bör det normalt sett inte vara nödvändigt att fylla på kylmedium i en luft-luftvärmepump, förutsatt att inga läckage förekommer. Vid regelbundet underhåll och vid felsökningar undersöker vi systemet för att säkerställa att inga läckage finns. Om ett läckage upptäcks kan det leda till kostsamma reparationer, beroende på var läckaget är lokaliserat och om det krävs utbyte av vissa komponenter i värmepumpen.

Kostnaden för själva kylmediet varierar beroende på typen av kylmedium som används och mängden som behövs för påfyllning. Generellt sett kan kostnaden för kylmediet som används vid en första fyllning ligga mellan 1500 och 3000 SEK. Till detta tillkommer kostnader för arbete, framkörning och eventuellt utbyte av komponenter. Det är viktigt att notera att dessa kostnader kan variera beroende på omständigheterna kring varje specifik installation och underhåll.

För mer specifik information om din värmepump och potentiella kostnader, rekommenderar vi att du kontaktar oss direkt så att vi kan ge dig en mer detaljerad uppskattning baserat på dina specifika behov och förutsättningar.

Vem lagar värmepump?
+
-

När det gäller reparationer av värmepumpar, är det av största vikt att en kvalificerad kyltekniker utför arbetet, särskilt om det innebär ett ingrepp i kylkretsen. Detta är inte bara en fråga om kompetens, utan även för att säkerställa att pumpens garanti fortfarande gäller. Om en icke-certifierad person utför ett ingrepp i värmepumpen, riskerar pumpen att förlora sin garanti.

I många fall är det installatören av värmepumpen som också tar hand om eventuella reparationer. Dock kan det under högsäsonger vara så att många installatörer är upptagna med nya installationer, vilket kan påverka tillgängligheten och väntetiden för reparationer.

Kylslaget är dedikerade till att erbjuda hjälp till alla våra kunder, oavsett om deras värmepump fortfarande omfattas av garanti eller inte. Vi hjälper inte bara kunder vars värmepumpar vi har installerat, utan även de som har värmepumpar som installerats eller servats av andra företag.

Utöver reparationer och felsökningar erbjuder vi även hjälp med att fylla i maskinskaderapporter och andra relevanta underlag som kan behövas för eventuella försäkringsärenden. Detta är en viktig del av vår service för att underlätta processen för våra kunder vid en skadehändelse.

Kylslaget är tillgängligt för reparationer och felsökningar året om och vår service täcker nästan hela Sverige. Vår målsättning är att alltid erbjuda snabb och effektiv hjälp när det behövs, oavsett var i landet du befinner dig.

För att boka en reparation eller om du behöver rådgivning gällande din värmepump, tveka inte att kontakta oss. Vi är här för att hjälpa till!

Hur installerar man en värmepump?
+
-

Installationen av en luft-luftvärmepump är en process som kräver precision och kunskap, och därför måste den alltid utföras av en certifierad installatör. För att ge en översikt över hur en standardinstallation går till, följer här en beskrivning av de steg som en certifierad installatör typiskt genomför:

 1. Placeringens bestämning: Tillsammans med kunden bestäms den optimala platsen för både innerdelen och utedelen av värmepumpen.
 2. Uppmätning för innerdelen: Vi mäter upp var på väggen innerdelen ska placeras.
 3. Montering av monteringsplatta: En platta i metall, som innerdelen ska hängas upp på, skruvas fast på väggen.
 4. Borrning av utgångshål: Ett hål borras genom väggen för att möjliggöra passage av rör och sladdar.
 5. Montering av innerdelen: Innerdelen monteras på väggen, och rör samt kondensslang från innerdelen träs igenom det borrade hålet.
 6. Uppbyggnad av stativ för utedelen: Stativet för utedelen byggs ihop och antingen fästs på väggen eller placeras på marken.
 7. Anslutning av rör och kablar: Kylmedierör, elkablar och kondensslang kopplas till innerdelen och dras sedan till utedelen.
 8. Installation av utedelen: Utedelen placeras på sitt stativ, och rör samt kablar ansluts.
 9. Fästning av kanaler och rördragning: Kanaler fästs längs väggen för att dölja rördragningen, och rören läggs in i dessa innan locken sätts på.
 10. Vakuumdragning och kylmedium: Systemet vakuumsugs för att säkerställa att det är fritt från luft och fukt, och därefter öppnas kranarna för att släppa på kylmediet i systemet.
 11. Elanslutning och start av pumpen: Elektricitet matas till utedelen, strömmen slås på, och värmepumpen startas.
 12. Kontroll och genomgång med kunden: Slutligen kontrolleras pumpens funktioner och dess olika inställningar går igenom tillsammans med kunden för att säkerställa full förståelse och nöjdhet.

Detta är en grundläggande översikt av installationsprocessen, men det är viktigt att komma ihåg att varje installation är unik och kan kräva anpassningar baserade på specifika förhållanden i ditt hem.

Min värmepump fungerar inte alls
+
-

Om du upplever problem med din värmepump, tveka inte att kontakta oss för hjälp. För att effektivisera processen och minimera risken för onödiga kostnader, rekommenderar vi att du först utför följande kontroller. Dessa enkla steg kan ofta lösa problemet utan att det blir nödvändigt att skicka ut en tekniker.

Steg 1: Starta om pumpen

 • Starta om din värmepump. En enkel omstart kan ofta åtgärda tillfälliga problem. Detta görs genom att vrida av strömmen och sätta igång den igen.

Steg 2: Ström och fjärrkontroll

 • Kontrollera att värmepumpen får ström. Det kan vara så enkelt som att en stickkontakt inte sitter i ordentligt.
 • Kontrollera batterierna i fjärrkontrollen. Om batterierna är slut kan fjärrkontrollen inte kommunicera med pumpen.
 • Kontrollera att säkringen i proppskåpet är hel och inte har löst ut.

Steg 3: Inställningar

 • Granska värmepumpens driftsläge. Se till att den är inställd på rätt läge (värme, kyla, fläkt eller auto). En felaktig inställning kan leda till att pumpen inte fungerar som önskat.
 • Kontrollera att ingen start- eller stopptimer är aktiverad. Instruktioner för hur du ändrar detta finns i användarmanualen.

Steg 4: Filter

 • Kontrollera filtren i värmepumpens innerdel. Om filtren är smutsiga eller igensatta kan det påverka pumpens funktion.

Om du efter dessa kontroller fortfarande upplever problem med din värmepump, kontakta oss så hjälper vi dig vidare. Vårt mål är att säkerställa att din värmepump fungerar effektivt och problemfritt.

Min värmepump värmer inte alls eller lite
+
-

Om du upplever att din värmepump inte ger tillräckligt med värme, eller inte värmer alls, är vi här för att hjälpa till. För att effektivisera processen och minimera risken för onödiga kostnader, rekommenderar vi att du först genomför följande enkla kontroller. Dessa steg kan ofta lösa problemet utan behov av att skicka ut en tekniker.

Steg 1: Kontrollera inställningarna

 • Se till att värmepumpen är inställd på värme ("heat"). Det är vanligt att pumpen felaktigt är inställd på auto-läge eller kyl-läge när du faktiskt vill ha värme.
 • Kontrollera fläktens hastighet. Om fläkten är inställd på en låg hastighet kan detta minska spridningen av värmen och därmed värmeffekten.

Steg 2: Undersök din värmepump

 • Granska filtren i värmepumpens innerdel. Om filtren är täckta med damm kan det försämra pumpens effektivitet.
 • Kontrollera värmepumpens utedel för att se till att den inte är blockerad av is eller snö. En utedel som är täckt av is eller snö kan avsevärt minska pumpens prestanda.

Steg 3: Bedöm rummets temperatur

 • Överväg om rummets låga temperatur verkligen beror på bristande värme från värmepumpen. Det kan finnas andra faktorer som bidrar till att rummet känns kallt.
 • Reflektera över rummets starttemperatur. Om rummet var extremt kallt när värmepumpen slogs på, kan det ta en stund för pumpen att värma upp rummet till önskad temperatur.

Om du efter dessa kontroller fortfarande upplever problem med din värmepump, kontakta oss så hjälper vi dig vidare. Vårt mål är att din värmepump ska fungera effektivt och ge dig den värme du behöver.

Min värmepump låter konstigt / ger missljud
+
-

Om din värmepump ger ifrån sig ovanliga ljud är det viktigt att först identifiera typen av ljud för att kunna bedöma om det är ett normalt ljud eller ett tecken på ett problem. För att hjälpa oss bedöma situationen effektivare, uppskattar vi om du kan skicka en ljudfil eller video på ljudet. Detta kan ofta hjälpa oss identifiera problemet innan ett teknikerbesök bokas, vilket kan leda till snabbare reparation. Nedan beskrivs några vanliga typer av ljud från värmepumpar, deras möjliga orsaker och lösningar.


Innerdel:

 • Konstant vinande/skärande ljud

Förklaring: Oftast orsakat av slitage eller skada på lagret i fläktmotorn. Ljudet kan variera med fläkthastigheten.

Åtgärd: Byte av fläktmotor kan bli nödvändigt. Kontakta oss så hjälper vi dig!

 • Tickande ljud

Förklaring: Kan bero på en obalans på grund av en trasig fläktrulle.

Åtgärd: Byte av fläktrulle kan behövas. Kontakta oss så hjälper vi dig!

 • Fågelkvitter-liknande ljud

Förklaring: Dåligt glidlager eller uttorkat fett kan vara orsaken.

Åtgärd: Byte eller smörjning av glidlagret. Var det länge sedan underhåll på pumpen utfördes? Kontakta oss så hjälper vi dig!

 • Flämtande ljud

Förklaring: Beror ofta på helt igensatta filter eller fläktrulle.

Åtgärd: Kontrollera och rengör filten först. Var det länge sedan underhåll på pumpen utfördes? Kontakta oss så hjälper vi dig!

 • Knäppningar  

Förklaring: Oftast är det ett normalt ljud från temperaturskillnader, ingen åtgärd krävs då. Men det kan också bero på spänningar i plasten på grund av ojämn vägg.

Åtgärd: Om det inte beror på spänningar från temperaturskillnader kan det vara möjligt att eventuellt flytta innerdelen eller jämna ut väggen bakom. Kontakta oss för mer information!


Utedel:

 • Konstant vinande/skärande ljud

Förklaring: Slitage eller skada på lagret i fläktmotorn.

Åtgärd: Byte av fläktmotor kan vara nödvändigt. Kontakta oss så hjälper vi dig!

 • Högt brummande, metalliskt ljud

Förklaring: Kan indikera en äldre pump som börjar ge upp, kylmediebrist eller högt arbetstryck.

Åtgärd: Översyn av kompressorn eller byte kan krävas. Här krävs det en felsökning, kontakta oss så hjälper vi dig!

 • Klickande/knakande ljud

Förklaring: Något hindrar fläktbladen, exempelvis trasigt fläktblad, pinne, eller is.

Åtgärd: Börja med att kontrollera att inget ligger emot fläktbladen genom att kika på utedelen. Ser du inget, kontakta oss så hjälper vi dig!


Generellt:

 • Gurglande/bubblande ljud

Förklaring: Normalt ljud när köldmediet byter riktning, som under avfrostningsfasen. Ingen åtgärd krävs.

 • Vibration/resonansljud

Förklaring: Kan orsakas av utedelens montering. Vibrationsljud kan fortplanta sig in i fastigheten.

Åtgärd: Överväg att flytta utedelen till ett markstativ eller justera monteringen. I vissa fall är det en normal nivå av resonansljud och ingen åtgärd krävs.

 

Vid igenkännande av något av dessa ljud, vänligen uppge detta i din felanmälan eller när du kontaktar oss. Det hjälper oss att snabbt identifiera och åtgärda problemet.

Utedelen är fylld med is
+
-

Ibland kan utedelen på din värmepump bli igenisad, och det finns flera faktorer som kan bidra till detta. Snabba temperaturfall utomhus är en vanlig orsak; när utetemperaturen sjunker hastigt kan det leda till isbildning på utedelen. En annan faktor är hög luftfuktighet vid nollgradiga temperaturer, vilket är mer vanligt i städer nära kusten där luften naturligt innehåller mer fukt. Dessutom kan en värmepump som har otillräcklig effekt i förhållande till den volym den ska värma resultera i isbildning. Slutligen kan låga inomhustemperaturer också påverka värmepumpens avfrostningsfunktion, vilket i sin tur kan leda till att is bildas på utedelen.

Vad du kan göra: Att utedelen blir igenisad kan hända ibland och är inte alltid ett tecken på fel. Innan du kontaktar oss för service, kan du prova följande åtgärder för att avisa utedelen:

 • Låt den tina naturligt: Om det är plusgrader utomhus, kan du låta isen tina av sig själv.
 • Häll varmvatten över isen: Detta kan hjälpa till att snabbt smälta isen.
 • Använd presenning och byggfläkt: Täck över utedelen med en presenning och placera en byggfläkt för att påskynda avtiningen.

Viktigt att tänka på!

 • Använd inte skarpa föremål som knivar eller hammare för att ta bort isen. Detta kan skada lamellerna och leda till läckage av kylmedium.

Återkommande isbildning: Om problemet med isbildning återkommer direkt efter avtining, vänligen kontakta oss på Kylslaget för vidare assistans. I sådana fall kan det vara nödvändigt med en felsökning för att identifiera och åtgärda problemet.

Vart hittar jag serienummer och modellbeteckning?
+
-

Serienummer och modellbeteckning på utedelen hittar du på typskylten som sitter på högersidan av utedelen, den sidan som rören kopplas på.

Serienummer och modellbeteckning på innerdelen hittar du antingen på en av kortsidorna av innerdelen, under innerdelen eller innanför frontluckan. 

Kombinationen av modell och serienummer är en märkning för just din luftvärmepump och är vad reparatören, återförsäljaren eller tillverkaren behöver för att kunna kolla upp garanti eller beställa korrekta reservdelar.

Vem gör service på luftvärmepump?
+
-

Kylslaget erbjuder professionell service på luftvärmepumpar över nästan hela Sverige, oavsett märke. Vi betonar vikten av att all service och underhåll av luftvärmepumpar utförs av auktoriserade installatörer eller servicebolag. Det säkerställer att arbetet utförs korrekt och i enlighet med gällande standarder och föreskrifter. Vilket är avgörande för att behålla garantin och pumpens effektivitet. Att anlita Kylslaget innebär att du får tillgång till kvalificerad och erfaren personal som kan hjälpa till att förlänga din luftvärmepumps livslängd och se till att den fungerar optimalt.

Hur vet man om luftvärmepumpen är trasig?
+
-

Att avgöra om din luftvärmepump är trasig kan ofta vara en utmaning utan teknisk expertis. Ändå finns det tydliga tecken som kan signalera att något inte är som det ska. Om din luftvärmepump inte längre presterar som förväntat, avger ovanliga ljud, visar felkoder, sprider konstiga lukter, eller om du ser en oväntad ökning i dina energikostnader, kan det vara dags att agera.

En minskning i effektivitet är en av de mest märkbara indikatorerna på ett problem. Detta kan yttra sig genom att enheten inte värmer eller kyler bostaden lika bra som tidigare. Orsaken kan vara allt från fel inställning på fjärrkontrollen till mer omfattande tekniska problem.

Om din värmepump börjar producera ovanliga ljud, såsom skrammel, gnissel, eller pipande, kan det vara ett tecken på att inre delar är slitna eller skadade. Sådana ljud bör inte ignoreras då de kan indikera behovet av reparation eller utbyte av komponenter.

Modern luftvärmepumpsteknik inkluderar diagnostiska system som kan visa felkoder eller tända varningslampor vid problem. Dessa signaler är viktiga för att snabbt identifiera och åtgärda fel, och en användarmanual eller expert kan hjälpa till att tolka dem korrekt.

En annan varningssignal är när enheten avger ovanliga lukter under drift, vilket kan tyda på överhettning eller andra interna problem. Detta bör undersökas omedelbart för att förhindra skador.

En plötslig ökning av energikostnaderna kan också indikera att luftvärmepumpen inte fungerar så effektivt som den borde, vilket kan bero på ett underliggande problem.

Vid tecken på dessa problem är det viktigt att inte försöka lösa dem på egen hand. Kontakta istället en auktoriserad servicepartner, som Kylslaget, som erbjuder professionell service på luftvärmepumpar oavsett märke i nästan hela Sverige. Regelbundet underhåll och inspektion av en expert är avgörande för att säkerställa din värmepumps långvariga prestanda och tillförlitlighet.

Varför får man inte installera värmepump själv?
+
-

Installation av en värmepump kräver specifik kunskap och certifiering på grund av de strikta regler och säkerhetskrav som finns. Dessa regler är satta för att skydda både miljö och människors hälsa. Här förklarar vi varför det inte är tillåtet för en privatperson att installera en värmepump själv.

Enligt EU-förordningen 517/2014 om fluorerade växthusgaser (F-gaser) måste utrustningar som innehåller dessa gaser och kräver installation, endast säljas till slutanvändare under förutsättning att installationen kommer att utföras av ett certifierat företag. Syftet med denna förordning är att minska utsläppen av F-gaser som bidrar till växthuseffekten, genom att säkerställa att installation, service, och underhåll utförs korrekt.

För privatpersoner innebär det att det är förbjudet att själva installera, demontera, utföra läckagekontroller eller serva kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning som innehåller fluorerade växthusgaser. Dessa åtgärder måste överlåtas till professionellt certifierade tekniker. Detta garanterar att köldmedierna hanteras säkert och på ett miljövänligt sätt.

Sammanfattningsvis är anledningarna till att man inte får installera en värmepump själv direkt kopplade till lagkrav och behovet av att skydda såväl miljön som människors säkerhet. Genom att endast låta certifierade professionella utföra installation och underhåll av värmepumpar säkerställs att arbetet utförs på ett sätt som minimerar risker och garanterar effektiv och säker drift.