Miljö

Kylslaget arbetar aktivt för att medverka till en positiv miljöutveckling. Genom att integrera miljöaspekter i verksamheten bygger vi ett långsiktigt hållbart samhälle och bygger samtidigt en uthållig lönsamhet och ett starkt varumärke.

Vi tar också vårt ansvar gentemot kunder, genom att påverka och samarbeta med våra leverantörer, så att de varor vi säljer samt installerar är de mest miljö- och hälsoanpassade i sin kategori. Verksamheten bedrivs så att vi med god marginal efterlever miljölagstiftningens lagar och förordningar.

Vi arbetar ständigt med att förbättra företagets kvalitets- och miljöarbete, genom att se till att de krav som ställs av myndigheter, kunder och medarbetare efterföljs.

Utvecklad av Webdom
Kontakta oss
/
sv