felkod DAIKIN

Kontakta din återförsäljare eller installatör.

När ett problem inträffar visas en felkod på användargränssnittet. Det är viktigt att förstå problemet och vidta motåtgärder innan du återställer felkoden.

Detta ska göras av en licensierad installatör eller av din lokala återförsäljare.

Detta kapitel ger dig en översikt över alla felkoder och felkodens innehåll, när den visas på användargränssnittet. Läs i servicehandboken för en mer detaljerad felsökningsguide av respektive fel.

Felkod Beskrivning
E1 UD: defekt kretskort.Strömåterställning krävs.

E3 UD: aktivering av högtrycks­omkopplare (HTB).

E5 UD: överhettad inverter­ kompressormotor.

E7 Onormalt flöde i köldbär.

H0 Fel på köldbär. flödeskontakt

H3 UD: Fel i högtrycks­ omkopplare (HTO)

H9 UD: fel på utomhusluft­ termistor.

F3 UD: fel på utloppsrörs­ temperatur.

JA UD: Fel i högtryckssensor.

J3 UD: fel i utoloppsrörs­ termistor.

J6 UD: fel i värmeväxlare­ termistor.

J7 Fel på termistor vid köldbärarinlopp

J8 Fel på termistor vid köldbärarutlopp

L3 UD: problem med förhöjd temp. i elbox.

L4 -UD: inverterfel, förhöjd kyl­ flänstemperatur.

L5- UD: omedelbar överspänningi inverter
(likström).

P4- UD: fel i kylflänstemperatur­ sensor.

U0- UD: brist på köldmedium.

U2- UD: spänningsfel i ström­ försörjning.

U4- Kommunikationsproblem mellan
inom­- och utomhusenhet.

UA- UD: kombinationsproblem mellan
inom/utomhus.Strömåterställning krävs.

A1 Nollkorsningsdetekteringsfel.
Strömåterställning krävs.


Utvecklad av Webdom
Kontakta oss
/
sv