Luft-luftvärmepump Rengöringsservice

Ökat luftflödet och bättre effekt!

Rengöring rekommenderas vartannat år för bibehållande av effekt och låg strömförbrukning.

- Rengöring av innedel, med en ångtvätt
- Fläkthjulet rengörs (detta är viktigt för luftflödet)
- Grovrengöring av utedel
- Läckagesökning för att kontrollera att det inte finns
några kylmedieläckage
- Efterdragning av el
- Kontroll av dräneringsvattenflöde
- Vibrationskontroll
- Vi mäter upp lufttemperaturer, strömförbrukning,
luftflöden.

Har du några frågor?

Kontakta oss!

Kontakta oss
/
sv