Luft-luftvärmepump Rengöringsservice

Ökat luftflödet och bättre effekt!

Rengöring rekommenderas vartannat år för bibehållande av effekt och låg strömförbrukning.

– Rengöring av innedel, med en ångtvätt
– Fläkthjulet rengörs (detta är viktigt för luftflödet)
– Grovrengöring av utedel
– Läckagesökning för att kontrollera att det inte finns
några kylmedieläckage
– Efterdragning av el
– Kontroll av dräneringsvattenflöde
– Vibrationskontroll
– Vi mäter upp lufttemperaturer, strömförbrukning,
luftflöden.

Har du några frågor?

Kontakta oss!

Kontakta oss
/
sv