Luft-luftvärmepump Rengöringsservice

Ökat luftflödet och bättre effekt!

Rengöring rekommenderas vartannat år, för bibehållande av effekt och en låg strömförbrukning.

- Rengöring av innedel, med en ångtvätt
- Fläkthjulet rengörs (detta är viktigt för luftflödet)
- Grovrengöring av utedel
- Läckagesökning för att kontrollera att det inte finns
några kylmedieläckage
- Efterdragning av el
- Kontroll av dräneringsvattenflöde
- Vibrationskontroll
- Tekniker mäter upp lufttemperaturer, strömförbrukning,
luftflöden.

Kylslaget följer Skatteverkets regler för RUT-avdrag och i dagsläget finns inget RUT-avdrag för rengöringsservice. Avvikelse från dessa regler medför direkt betalningsskyldighet och straffavgift.

Vi svarar när du ringer ...

Anders, Emil, Jakob, Maud, Rasmus och Thomas

BOKA

Utvecklad av Webdom
Kontakta oss
/
sv